Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

Mogelijke vervolgbehandelingen

Angiogenese-remmer

Ook is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor behandeling met een angiogenese-remmer. Dit is een behandeling die via een infuus wordt toegediend. Een angiogenese-remmer is een medicijn wat ervoor zorgt dat een tumor moeilijker nieuwe bloedvaten kan aanmaken. Een tumor is namelijk afhankelijk van bloedvaten en zuurstofvoorziening. Een angiogenese-remmer wordt tegelijkertijd met de chemotherapie toegediend door twee- of driewekelijkse infuusbehandelingen in het ziekenhuis. Na afronding van de laatste kuur chemotherapie gaat de behandeling met de angiogenese-remmer verder. De behandeling met een angiogenese remmer kan worden ingezet wanneer de eierstokkanker terugkeert en een goede response had op platinabevattende chemotherapie. Of een patiënt bij het eerste recidief beter een PARP-remmer of een angiogenese remmend middel kan krijgen kunt u samen met uw behandelend arts bespreken. Ook kan een angiogenese-remmer worden ingezet bij patiënten die resistent zijn geworden voor platinabevattende chemotherapie en waarbij de ziekte is teruggekeerd.

PARP-remmer

Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor behandeling met een PARP-remmer. Dit zijn tabletten die na een goed effect van de chemotherapie thuis dagelijks kunnen worden ingenomen. Patiënten met een aangetoonde BRCA-mutatie hebben het meeste baat bij deze therapie. Daarom kunnen zij eerder in de behandeling in aanmerking komen voor een PARP-remmer dan patiënten zonder BRCA-mutatie. Patiënten zonder een BRCA-mutatie kunnen baat hebben bij een PARP-remmer als de teruggekeerde ziekte een goede respons laat zien op een platina bevattende chemotherapie.
Deze doelgerichte behandeling zorgt ervoor dat het effect van de chemotherapie langer behouden blijft. Dat werkt zo: De chemotherapie doodt en beschadigt de tumorcellen. Wanneer de overlevende cellen zich na verloop van tijd proberen te herstellen, gebruiken ze hiervoor hun PARP-enzym. Een PARP-remmer hindert het PARP-enzym, zodat de cellen zich niet kunnen herstellen. Het wordt daardoor moeilijker voor de kanker om weer terug te komen. Op deze manier kan de ziekte lange tijd worden onderdrukt. Deze behandeling wordt toegepast zo lang een patiënt er baat van heeft, we noemen dat een onderhoudsbehandeling. Bij behandeling direct na de eerste chemotherapie wordt er na 24 maanden behandeling de afweging gemaakt om te stoppen.

BRCA-mutaties (BRCA staat voor BReast Cancer) zorgen voor een verhoogd risico op kanker. BRCA1 en BRCA2 zijn genen die een belangrijke rol spelen in de reparatie van beschadigingen in het DNA. Bij een defect – ofwel een mutatie – in het BRCA1 of BRCA2 gen wordt de DNA schade niet goed gerepareerd. Hierdoor kunnen cellen niet meer goed functioneren. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van kanker. BRCA1 of BRCA2 mutaties hebben vaak een erfelijke aanleg, maar ze kunnen ook spontaan ontstaan. Mutaties in de BRCA1 of BRCA2 genen zorgen voor een verhoogd risico op kanker.

Mijn Diagnose

Hier vindt u alle informatie over de verschillende vormen van eierstokkanker, ziektestadia, biomarkers voor doelgerichte therapieën, en erfelijkheid.

Mijn Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

Verklarende
woordenlijst

Vind de betekenis op van de belangrijkste woorden en afkortingen die gebruikt worden voor de diagnose en behandeling van eierstokkanker.

Gerelateerde
Internetbronnen

Zoekt u informatie over eierstokkanker, de zorg en behandeling ervan of leven met eierstokkanker? Bekijk dan ook eens één van deze nuttige websites.